Team

Matthias Schaufelberger

Eidg. Dipl. Apotheker ETH
Inhaber Rothaus Apotheke

Christa Wiki

Eidg. Dipl. Apothekerin ETH

Rahel Danuser

Pharma-Assistentin

Sibel Sezer

Pharma-Assistentin

Kerstin Schriever

Pharma-Assistentin

Beatriz Bacelo

Lehrtochter

Noa Benz

Lehrtochter

Annik Kunz

Lehrtochter

Maurizio Romano

Logistik-Spezialist